Etkili Takımlar İçin Fonksiyonel Liderlik Yaklaşımı

Mehmet Yıldırım
Adıyaman Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-7627-0945

Özet

Bu kitapta öncelikle liderlik kavramı üzerinde durularak liderliğin önemi vurgulanmış, klasik ve çağdaş anlamda liderlik yaklaşımlarına kısaca değinilmiştir. Sonrasında ise takım kavramı, etkili takımların sahip olması gereken özellikler, takımlara neden ihtiyaç duyulduğu ve takımın başarısında etkili olan faktörlere değinildikten sonra takım liderliği kavramı ele alınmıştır. Bu çerçevede takım liderliği için en etkili liderlik tarzı olarak fonksiyonel liderlik yaklaşımı önerilmiştir. Fonksiyonel liderlik yaklaşımı ile başarılı takımların ortaya çıkmasında etkili olan durumsal koşullar ve süreçler açıklanarak bir model ortaya konulmuştur.

Kaynakça Gösterimi

Yıldırım, M. (2023). Etkili Takımlar İçin Fonksiyonel Liderlik Yaklaşımı. Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub82

Lisans

Yayın Tarihi

9 Mart 2023

ISBN

PDF
978-975-447-580-7

DOI

Kategoriler