cover

Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Uygulamaları
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Ebru Karataş
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Fehiman Çimer
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Özet

Boyutları 1-100 nm aralığında olan malzemelerin veya cihazların sentezini, tasarımını ve uygulamasını içeren nanoteknoloji, tıp, eczacılık, diş hekimliği, kimya, biyoloji, çevre ve malzeme bilimi gibi çeşitli temel ve uygulamalı bilimler alanlarında önemli bir konu olmuştur. Uygulama zenginliğine sahip olan nanoteknoloji gelişmekte olan yeni bir teknolojidir. Son yıllarda dünya çapında nanoteknolojik araştırmaların hızla artması nano ölçekli cihazların ve yeni malzemelerin gelişmesine imkan sağlamıştır. Nanoteknoloji, ilaç dağıtımı, elektronik, kozmetik, kişisel bakım ürünleri ve biyosensörler gibi çeşitli diğer önemli uygulamaların yanı sıra biyoteknoloji ve nanotıp alanında yeni boyutlar açmıştır. Nanoteknolojinin temelini oluşturan nanopartikül (NP)’ler, belirli boyutları, yüzey yapıları, kimyasal bileşimleri, geniş yüzey alan hacim oranları, elektronik yapı, ara yüzey reaktivitesi gibi dikkat çekici özelliklere sahiptir. NP’lerin boyutları ve şekilleri değiştikçe partiküllerin fiziksel, kimyasal, optik, elektriksel, ısıl, katalitik, biyoaktivite ve toksisite özellikleri de değişmektedir. Çeşitli şekil ve boyutlardaki NP’ler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç farklı yöntemle sentezlenmektedir. NP’lerin fiziksel ve kimyasal yöntemler gibi geleneksel yöntemlerle sentezi yüksek enerji tüketimine, düşük verime, yüksek maliyete ve toksik yan ürünlerin oluşmasına neden olmaktadır. Son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan yeşil sentez; biyolojik ajanların kullanıldığı, daha uygun maliyetli, sentezlenmesi kolay ve çevre dostu bir yöntemdir. Farklı NP’lerin biyolojik sentezi için bitkiler, bitki özleri, mantarlar, algler, mayalar, bakteriler, virüs DNA’sı gibi doğal ve zararsız farklı biyomateryaller kullanılmaktadır. Bu yöntemle kimyasalların etkisi büyük ölçüde azaltılmakta, zararları olabildiğince ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık değerleri gerektirmemektedir. Yeşil sentez yöntemi ile altın, çinko, gümüş, palladyum, mangan, demir oksit, titanyum dioksit, bakır oksit ve kurşun oksit gibi birçok metal ve metal oksit nanopartiküller tek basamakta sentezlenmektedir. Yeşil sentez yönteminin diğer işlem ve proseslere göre çok fazla üstün yanının olması, nanoteknolojinin sürekli gelişmesi yeşil sentez yönteminin de gelişmesine ve daha yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeşil sentezin önemi, yeşil sentezde kullanılan biyomateryaller, sentezlenen NP’lerin özellikleri ve kullanım alanlarını ortaya koymaktır.

cover

Kaynakça Gösterimi

Karataş, E. & Çimer, F. (2023). Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Uygulamaları. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler (pp. 141-153). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c70

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler