cover

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Depolama
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Muhammet Raşit Sancar
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Özet

Dünya enerji sektörü büyük değişimlerden geçiyor ve enerji dönüşümü dünya ülkelerinin teknik, ekonomik ve siyasi gündeminin ana noktası haline geldi. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları incelenerek, hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve dalga enerjisi gibi farklı teknolojiler ele alınmıştır. Ayrıca, enerji depolama sistemleri de ele alınarak, elektromanyetik, mekanik ve elektrokimyasal depolama teknolojileri tanıtılmıştır. Bu teknolojilerin kullanımı, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılarken çevreyi, toplumu, ekonomiyi ve gelecekteki nüfusun refahını korumak için önemlidir. Ancak enerji depolama teknolojilerinin yüksek maliyetleri, şu anda piyasa koşullarında ekonomik olmamalarına neden olmaktadır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji depolama sistemlerinin kısa bir bilgilendirici özeti olup, bu alanda araştırma yapmak isteyenler için bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

cover

Kaynakça Gösterimi

Sancar, M. R. (2023). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Depolama. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler (pp. 131-140). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c69

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler