cover

Doğal Taşların Farklı Amaçlar İçin Değerlendirilebilmesi, Samsun Örneği
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Arif Hikmet Çakoğlu
Sinop Üniversitesi

Özet

Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan ve tüm Karadeniz Bölgesinin en büyük şehri olan Samsun’da özellikle sediment taşınımının çok düşük olması nedeniyle Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarından agrega alımının yasaklanması sonucu başta kalker olmak üzere taş ocaklarından malzeme alımına başlanmıştır. İl sınırları dahilinde en fazla kalker ocaklarından alınan malzemeler özellikle beton imalatında kullanılmakla birlikte, bazalt, granit, andezit ve az sayıda da olsa diyorit gibi volkanik menşeli kayaçlar bulunmaktadır. Özellikle Kavak ilçesinde yoğunlaşan kalker ocakları tüm Karadeniz Bölgesinde yaygın haldedir. Bunun yanı sıra beton imalatı dışında farklı amaçlar için kullanılan diğer doğal taş ocakları da ticari faaliyetlerde kullanılmaktadır. Doğal taşların farklı özelliklerde olması kullanım alanı çeşitliliğini de etkilemektedir. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde bazalt taşının yüksek ısıda eritilmesiyle taş yünü gibi ısı yalıtım malzemesi imalatı yapabilen firmalar bulunmaktayken henüz Samsun’da il genelindeki mevcut bazalt ocakları için bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. Bunda, Ayvacık örneğinde olduğu gibi bazaltın su emme kapasitesinin yüksek olmasının önemli etken teşkil etmekte olduğu düşünülmektedir. Fakat aynı doğal taş, demiryolu rayları altına balast malzemesi olarak kullanılabilmektedir. İnşaat sektöründe yapım ve görsel amaçlı imalat kalemlerinde kullanılan doğal taşların rezerv ve ocak sayısı bakımından Samsun iyi bir potansiyele sahip olup, mevcut kullanım alanlarına ilave olarak yeni üretim sahaları açılarak ekonomiye kazandırılması halinde önemli bir katkı sağlanacaktır.

cover

Kaynakça Gösterimi

Çakoğlu, A. H. (2023). Doğal Taşların Farklı Amaçlar İçin Değerlendirilebilmesi, Samsun Örneği. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler (pp. 61-72). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c50

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler