cover

Fonksiyonel Bir Besin: Anzer Balı
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Elif Çil
Ordu Üniversitesi

Özet

Bal; Arıların bitki nektarını toplayarak vücutlarında içeriğini değiştirerek oluşturdukları ve petekte olgunlaşarak son halini alan tatlı bir üründür. Bal arıları olarak bilinen Apis cinsine ait böceklerden biri olan Apis mellifera, dünya çapında tüketilen balın büyük bir kısmının üretiminden sorumludur. Arılar çeşitli bitki nektarlarını hammadde olarak kullandıkları için balın çeşitliliği çok fazladır ve teknik olarak hiçbir bal diğerinin tıpatıp aynısı değildir. Bunun en önemli sebebinin balın farklı iklim koşullarına maruz bırakılarak farklı bitkilerden elde edilmesi olduğu söylenebilir. Bal, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle insanların avcı-toplayıcı dönemlerden beri tükettiği önemli bir fonksiyonel besindir. Yapılan araştırmalar Anadolu'da arıcılığın Hititlerden beri yapıldığını göstermektedir. Anzer Yaylası'nda üretilen çiçek balı, pazarın en sevilen ve pahalı ballarından biridir. Bu çalışmada dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi olan Türkiye'nin önemli bal üreticilerinin bulunduğu Rize'de coğrafi işarete sahip ilk ürün olan Anzer balı ile ilgili yapılan çalışmalar derlenecektir.

cover

Kaynakça Gösterimi

Çil, E. (2023). Fonksiyonel Bir Besin: Anzer Balı. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler (pp. 99-105). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c48

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler