cover

Toz Birikiminin Fotovoltaik Sistemlerin Elektrik Üretimine Etkisi ve Ekonomik Analizi
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Muhammet Raşit Sancar
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Özet

Dünyada gerçekleşen teknolojik gelişmelerle beraber enerji arz açığı meydana gelmiş ve bu açığın karşılanması noktasında küresel ısınma sorunu göz önüne alınarak yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir yönelim gerçekleşmiştir. Bu kaynaklar arasından güneş enerjisi hem ısıl hem de fotovoltaik sistemler açısından değerlendirilebilir konumdadır. Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanma oldukça yüksek bir yüzde ile fotovoltaik sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Fotovoltaik sistemlerde elektrik üretimi konusunda birçok farklı kayıp parametresi bulunmaktadır. Bu parametreler arasında tozlanma faktörü oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma çimento, beyaz çimento, alçı, teknik alçı ve kum toz örnekleri üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu toz örneklerinin haftalık, iki haftalık, bir aylık, iki aylık ve üç aylık periyotlarla temizlenmesi periyotları PVsyst yazılımı kullanılarak simüle edilmiştir. Simülasyon çalışmaları sonucunda en büyük oranda tozlanma kaybının teknik alçı toz örneğinde 3 aylık periyotlarla temizleme işleminin gerçekleştirilmesi ile bir yıl sonunda yaklaşık olarak 81.1 MWh enerji üretiminde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu azalma farklı abonelik grupları için ekonomik olarak analiz edilmiş ve tek terimli tarifenin sanayi alt alanı için 194 918.17TL değerinde bir gelir düşüşüne tekabül ettiği tespit edilmiştir.

cover

Kaynakça Gösterimi

Sancar, M. R. (2023). Toz Birikiminin Fotovoltaik Sistemlerin Elektrik Üretimine Etkisi ve Ekonomik Analizi. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler. Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c43

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler