Verimlilik Yönetimi ve Stratejisinde Entelektüel Sermaye; Üniversite Hastanesi Örneği

Özgül Örsal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-1315-7483
Nurullah Uçkun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-5073-5644

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı, üniversite hastanelerinin verimlilik yönetimi ve stratejisinde uygulanabilir, entelektüel sermaye ölçüm yöntemini belirlemek ve geleneksel muhasebe sisteminde kullanılabilen bir model geliştirerek verimliliğini değerlendirmektir.

Yöntem: Üniversite hastanelerinin verimlilik düzeylerini yapısal, kullanılan ve beşeri sermaye değişkenleri ile en iyi açıklayan model tasarlandı. Modelin ilk aşamasında 30 kişilik uzman ekip, verimlilik kriterleri, stratejik hedefler ve muhasebe sistemlerinde kullanılabilecek 83 veriyi belirledi. Tüm entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri analiz edildi. Üniversite hastanesinin yapısını en iyi açıklayan model belirlendi. Verimliliği ve karlılığı 2014-2016 yıllarında değerlendirildi.

Bulgular: İnsan sermayesi, üniversite hastanesinin verimliliği üzerinde entelektüel sermayenin diğer bileşenlerine göre daha büyük bir etkiye sahiptir. BSC, entelektüel sermayeyi en çok açıklayan ölçüm yöntemidir. Modelimiz bütünsel-RBV teori yapısına sahip olup, karlılık ve verimlilikte etkilidir.

Sonuç: Bütün ülkelerin sağlık harcamalarının getirdiği sorunları çözecek uygulanabilir modellere ihtiyacı vardır. Geliştirdiğimiz model, üst yönetime hastanelerin kaynaklarını ve verimliliklerini artırmak için kullanabilecekleri uygulanabilir çözüm önerileri, verimlilik yönetimi ve strateji rehberi sunmaktadır.

Kaynakça Gösterimi

Örsal, Ö. & Uçkun, N. (2023). Verimlilik Yönetimi ve Stratejisinde Entelektüel Sermaye; Üniversite Hastanesi Örneği. Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub43

Lisans

Yayın Tarihi

9 Mart 2023

ISBN

PDF
978-975-447-567-8

DOI

Kategoriler